CHAKRATRÄDGÅRDEN

pannchakrats symbol

Pannchakrarummet

I de nedre chakrana brukar andliga budskap dyka upp i forma av en magkänsla medan andlig information i pannchakrat ofta upplevs som en känsla av att man bara vet. Här kan du också få kontakt med dina guider, du kan förnimma via syn, hörsel eller telepati. Här fördjupas känslan av att vår fysiska verklighet inte är den enda och att vi alla är en del av en större verklighet.

Men det handlar också om jämvikt och att hålla sig förankrad i verkligheten och inte ”fastna” eller fly in i de högre energierna.

Se det vackra omkring dig, rör på dig, träna upp din intuition, meditera, ta hand om ögonen och hjärnan.

Chakrat är kopplat till dina ögon, hjärnan, bihålorna och tallkottkörteln samt åldern 36-42 och 85-91 och elementet är ljus. Detta är det tredje av de ”kvinnliga” chakrana tillsammans med sakral och hjärtchakrat.

Vad har du för relation till andlighet, intuition, balans i livet? Har du livlig fantasi, känner du in saker utan att tänka på det, blir det för mycket i huvudet ibland och du kan känna dig yr?

Ajna är sanskrit och betyder visdom, att förnimma, att befalla, tonen A och mantrat SHAM kan hjälpa dig här om chakrat är blockerat eller för att balansera. Illusioner och projektioner kan skapa blockeringar här.

Affirmationer: Jag litar på min intuition. Skönhet omger mig och jag är en del av den. Jag har tillgång till allt jag behöver. Jag är öppen för utveckling.

Nu har du nästan vandrat igenom hela trädgården och medvetet eller omedvetet balanserat din kropp och sinne. Kanske har du fått till dig känslor, insikter eller så känner du dig ”bara” väldigt lugn och avslappnad. 

Du har gett dig själv en stund för dig själv och det är det mest värdefulla vi kan göra. Avrunda din vandring i kronchakrat och fyll på med all kärlek som finns runt omkring dig.

Växtlighet i kronchakrarummet
Växtlighet i kronchakrarummet