CHAKRATRÄDGÅRDEN

Bara Vara dag /tyst retreat/vipassana

Detta är en dag för dig som kanske går hemma, varit utbränd eller är ledig och önskar komma ut i naturen, andas, ta det lugnt och reflektera över vad som sker inom och utanför dig själv. 
 
Att våga expandera en aning och kanske upptäcka nya tankesätt och känslor genom att tillåta full medveten närvaro utan mobilen en stund.
Du kommer under dagen få möjlighet till avslappning av klangskålarna, fyllas på med färgerna och trädgårdens energier, vara i tystnad, röra på dig, skriva eller bara vara. Utrymme för reflektion och vila och en fin stund för att skapa balans i livet. Sitta framför elden i tipin eller fylla på med ljus och rymd i bidomen
 
En god och stärkande lunch och fika ingår och du väljer om du vill äta själv eller tillsammans med andra.
Praktisk information:
Kl. 10-15 En grupp på max 14 personer (minimum 5) Ta med skrivbok, penna vattenflaska och kläder efter väder. 
Investering:
950kr inklusive välgörande lunch & fika på en magiska plats Anmälningsavgift 450kr se mer info i bokningsvillkor. Du anmäler dig via sms eller samtal till mig
English:
Just Be Day and Quiet Retreat This is a day for you who may be at home or free and want to get out into nature, breathe, take it easy and reflect on what is happening inside and outside yourself. The day is made so that you can choose to be in silence or not.

To dare to expand a little and perhaps discover new ways of thinking and feeling by allowing full conscious presence without the mobile for a while. During the day you will have the opportunity to relax to the sound of the singingbowls, replenish with the colors and the energies of the garden, be in silence, move, write or just be. This is a space for reflection and rest. A good and invigorating lunch and coffee is included and you choose whether you want to eat alone or with others.

Practical information:
 Group of max 10 people (minimum 4) Please bring a notebook, pen, water bottle and clothes depending on the weather. 

Investment: SEK 950 registration fee SEK 450 see more in booking terms

mat tyst