CHAKRATRÄDGÅRDEN

Hämta hem din kraft

Under den här dagen är fokus att hämta hem kraften som vi ofta omedvetet lämnar ifrån oss eller inte förstår hur vi ska kunna känna på grund av blockeringar i våra egna liv eller i tidigare generationer.
 
Allt handlar om att få igång flödet.
Är du intresserad av att läka beteenden, mönster och sår och öka din förståelse och acceptans för allas plats i ditt ”system”?
Hämta hem din egen kraft och lämna tillbaka energier som inte är dina till dem de hör hemma?
Att få tydligare klarhet i de dolda dynamiker och präglingar som påverkar dina val och ditt liv.
 
Vi meditera och göra olika övningar för att känna av vad som finns i vårt liv, 
hur det känns att få tillbaka kraften, att få känna sig hållen men också hur det känns när vi hamnar ”fel”
Vi gör en större övning med en persons fråga i fokus om intresse finns och resterande övningar tillsammans och i mindre grupper.
 
Familjekonstellationer är ett transformerande freds och kärleksarbete som läker generationer bakåt och framåt och är även en terapeutisk metod. Med metoden kan svårlöst dynamik och invecklade relationsmönster göras synliga.
 
Varje övning startar inre processer som gör det möjligt för oss att få en klar bild av dolda, olösta mönster, underliggande problem och ger förmågan att lösa upp dessa.
sol som lyser genom träd
Datum 2024
 
Investering:
450kr/pers. utan lunch men inklusive frukt eller fika. Vet du att du vill göra en uppställning så betalar du till 500 kr extra. bokningsvillkor. Du anmäler dig via sms eller samtal till mig.
minimum 6 pers max 
PS. Det går även bra att boka tid för enskilda konstellationer, då arbetar vi med figurer eller markörer.

 
Praktiska saker: Ta med papper och penna, vattenflaska och kläder efter väder. Inga förkunskaper krävs men ta med ett öppet sinne.
 
20221009_093438
Screenshot_20230107-172459_Instagram (1)