CHAKRATRÄDGÅRDEN

Om GDPR GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny lag vilken trädde i kraft 25:e maj 2018 och som tillsammans med en kompletterande svensk lag, Dataskyddslagen, ersätter Personuppgiftslagen. Detta för att ytterligare förbättra skyddet av dina personuppgifter och samtidigt skapa ett enhetligt regelverk inom EU.

Hur använder vi dina personuppgifter? Vi på Chakraträdgården värnar om din integritet. För att kunna erbjuda våra tjänster och tillhandahålla vår service samlar vi in och lagrar dina personuppgifter som en del av vår verksamhet. Det är viktigt för oss att du känner att vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet och att du även är medveten om dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

De personuppgifter vi samlar in säljs aldrig vidare till tredje part. I de fall Chakraträdgården tilldelar tredje part åtkomst till insamlade uppgifter görs detta endast på uppdrag av Chakraträdgården i kommunikationssyfte eller för att kunna leverera beställda varor eller tjänster till våra kunder.

Vilka uppgifter samlas in?Namn, födelsedatum, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, bankinformation etc. Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, webbläsarinställningar, operativsystem. Informationen vi behandlar är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss och för att vi ska uppfylla de lagkrav som finns för våra olika tjänster och produkter.

Dina personuppgifter gör det möjligt för dig att på ett enkelt sätt använda dig av våra tjänster samtidigt som det gör det möjligt för oss att förstå din situation och dina behov.

Hur länge sparas mina uppgifter? Vi sparar dina personuppgifter så länge som det krävs beroende på tjänst och typ av personuppgift i måste uppfylla andra lagar såsom t.ex Bokföringslagen som också berör hur länge vi måste lagra uppgifter.

Dina rättigheter Du har rätt att få ett utdrag som visar dina personuppgifter som behandlas av oss. Du har under vissa förutsättningar även rätt att få dina uppgifter raderade i de fall vi inte har andra lagkrav att förhålla sig till. Du har rätt att komplettera och/eller rätta felaktiga personuppgifter om dig själv. Du har rätt till att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter. 

Om du vill veta mer Har du frågor om detta dokument och behandlingen av personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta oss via e-post på info@chakratradgarden.se

Du kan du läsa mer på Datainspektionens webbsida.

Personuppgiftsansvarig är Chakraträdgården Annika Larsson