CHAKRATRÄDGÅRDEN

Väck din Vildkvinna

Vi välkomnar  dig till 2 helger i vildkvinnans fotspår under 2022. Vi har en inneboende kraft, en otämjd eld som är fri och skapande, en glöd som kan bränna och förgöra men också värma och vägleda.
Denna inneboende urkraft har genom tiderna förtryckts och dämpats för att vi ska överleva men också skapat obalanser, skuld och skam för många.
 
  • Vill du fördjupa kontakten med din vilda natur och din kraft?
  • Vad händer när vi vågar uttrycka de fria, kraftfulla varelser vi är?
  • Hur känns den kreativa energi som får livet att flöda och flöda över?
  • Lyssnar du på din intuition?
  • Hur kan vi skapa och sätta kärleksfulla gränser för oss själva och andra? Våga säga nej!
  • Hur kan vi läka tidigare generations trauman och öppna flödet för oss själva?
  • Vilka delar av oss behöver belysas och hedras för att vi ska kunna bli än mer oss själva?
 
Hämta hem kraften i vackra hållna Chakraträdgården med alla de energier som finns tillgängliga tillsammans i ett tryggt space.
 
  
bild på vildkvinnor
Vi kommer med hjälp av olika övningar utmana för att få kontakt med våra olika arketyper, kvinnans olika aspekter och ansikten, släppa spänningar och blockeringar, hämta hem kraften och lämna tillbaka det som inte längre tjänar vårt högsta bästa.
 
Vi bjuder in intuitionen och med meditation, trumma, ljudning, lekfullhet, rörelse och cirkelns energi skapar vi ett tryggt och frigörande utrymme för expansion och transformation, allt för att utforska din egen vildkvinnas uttryck. Under dagen finns tid för reflektion och delning.
Dagen avslutas med en ceremoni som vi tillsammans bygger upp under dagen.

Här finns utrymme till allt och du kan känna dig fri. Vi som håller kursen är Annika och Susanne  som lever för ett liv där allt finns, kan formas och förverkligas.

Att allt vi vill kan ske och att det enda som står i vägen för oss är oftast just vi själva.
 
Susanne Byström kursledare för Väck din vildkvinna

Kursledare:
Susanne Byström kallar sig för livsnjutare.
Andra beskriver henne med ord som inspirerande, shaman, gudinna, intuitiv, häxa, själavårdare, medial, vis, inkännande, entusiastisk. Under livet har Susanne sökt kunskap om livet i en mängd olika fält. Hon är utbildad Internationellt Certifierad Coach, har utbildningar inom ACT, NLP, stresscoach, mental träning, igångsättare i samtalsgrupper för att nämna några.
Hon har rest mycket och kommit i kontakt med olika ursprungsbefolkningars visdom och ritualer. Susanne har dessutom studerat konst vid bl.a. Konsthögskolan Valand och marknadsekonomi på IHM. Alla erfarenheter tillsammans med olika yrken har gett Susanne en bred kompetens som hon har en unik förmåga att dela med sig av.

vild skogen
vild par
”Fantastisk plats, kärleksfulla människor,
mycket bra upplägg, God mat, Stark upplevelse.
Annika och Susanne är fantastiska ledare.
Tack för denna lördag”                     
Ann-Helen Davidsson
vild vi
vild altare