CHAKRATRÄDGÅRDEN

Väck din Vildkvinna

Lördagen 14/8 Välkomnar vi dig till en dag i vildkvinnans fotspår. Vi har en inneboende kraft, en otämjd eld som är fri och skapande, en glöd som kan bränna och förgöra men också värma och vägleda.
Denna inneboende urkraft har genom tiderna förtryckts och dämpats för att vi ska överleva men också skapat obalanser, skuld och skam för många.
 
  • Vill du fördjupa kontakten med din vilda natur och din kraft?
  • Vad händer när vi vågar uttrycka de fria, kraftfulla varelser vi är?
  • Hur känns den kreativa energi som får livet att flöda och flöda över?
  • Lyssnar du på din intuition?
  • Hur kan vi skapa och sätta kärleksfulla gränser för oss själva och andra? Våga säga nej!
  • Hur kan vi läka tidigare generations trauman som hindrar  flödet för oss?
 
Hämta hem kraften!
 
 
bild på vildkvinnor
Vi kommer med hjälp av olika övningar utmana för att få kontakt med våra olika arketyper, släppa spänningar och blockeringar, hämta hem kraften och lämna tillbaka det som inte längre tjänar vårt högsta bästa.
 
Vi bjuder in intuitionen och med meditation, trumma, ljudning, lekfullhet, rörelse och cirkelns energi skapar vi ett tryggt och frigörande utrymme för expansion och transformation, allt för att utforska din egen vildkvinnas uttryck. Under dagen finns tid för reflektion och delning.
Dagen avslutas med en ceremoni som vi tillsammans bygger upp under dagen.

Här finns utrymme till allt och du kan känna dig fri. Vi som håller kursen är Annika och Susanne  som lever för ett liv där allt finns, kan formas och förverkligas.

Att allt vi vill kan ske, att det enda som står i vägen för oss är oftast just vi själva.
 
Susanne Byström kursledare för Väck din vildkvinna

Kursledaren:
Susanne Byström kallar sig för livsnjutare.
Andra beskriver henne med ord som inspirerande, shaman, gudinna, intuitiv, häxa, själavårdare, medial, vis, inkännande, entusiastisk. Under livet har Susanne sökt kunskap om livet i en mängd olika fält. Hon är utbildad Internationellt Certifierad Coach, har utbildningar inom ACT, NLP, stresscoach, mental träning, igångsättare i samtalsgrupper för att nämna några.
Hon har rest mycket och kommit i kontakt med olika ursprungsbefolkningars visdom och ritualer. Susanne har dessutom studerat konst vid bl.a. Konsthögskolan Valand och marknadsekonomi på IHM. Alla erfarenheter tillsammans med olika yrken har gett Susanne en bred kompetens som hon har en unik förmåga att dela med sig av.

blommor på bricka
blommor på en bricka
Praktisk information:
Så när skapar vi magin? Jo-
Lördag mellan kl. 10-16
 
Ta med kläder efter väder, något att skriva med och på samt en vattenflaska. Om du har och vill tar du med dig trumma eller annat.
 
Investering:
och då ingår lättare lunch, frukt och fika
 
Anmälningsavgift 995kr  se mer info i bokningsvillkor. Du anmäler dig via sms eller samtal till mig.
 
Dagen är en introduktion till Vildkvinnans år som startar hösten 2021 där dagens pris dras av på årsavgiften.
 
”Fantastisk plats, kärleksfulla människor,
mycket bra upplägg, God mat, Stark upplevelse.
Annika och Susanne är fantastiska ledare.Tack för denna lördag”
 
Ann-Helen Davidsson