CHAKRATRÄDGÅRDEN

kronchakrasymbol

Kronchakrarummet

Och sist men inte minst så har du hamnat i kronchakrats rum som går i violett, cerise, vitt och silver. 

Den försänkta stencirkeln är kraftplatsen i detta rum och sju stycken Amelanchier (häggmisplar) skapar ramen upp mot himlen och den öppna, fria kanalen.

Här är frekvensen högre och snabbare, en perfekt plats att komma i kontakt med universum, det gudomliga inom och utom och ditt högre jag genom t.ex. meditation.

Kom ihåg att ju djupare du är jordad desto högre kommer du.

Här är medvetenheten och den kosmiska energin i fokus och chakrat som är överst på ditt huvud påverkar hjärnan och hypofysen. Den är kopplad till de högre chakrana som finns i våra andra skikt.

Åldrarna 43-49 och 92-98 . Kanske är det då vi reflekterar igen vilka vi är, känslor om något mer än det vi ser, vi söker en djupare mening och i de senare åldrarna närmar vi oss slutet på det fysiska livets cykel och andligheten kan bli viktig igen.

20210427_093948
Lila Tulpaner i Chakraträdgården

Kronchakrat har två viktiga uppgifter. Den första är att förena oss med den heliga energin ovanför. Du kan kalla det vad du vill gudomlighet, ljuset, högre makt. Den andra är att sätta oss i förbindelse med gudomligheten inom oss själva och göra oss medvetna om vår andliga sida, kalla den vad du vill själ, ande, högre jag.

När vi förenar dessa två sidor öppnas porten till medvetenheten att vi är förbundna till precis allting.

När du inser att separation är en illusion och du kan uppleva djup lycka i föreningen av alltet. Då vet du att du är en del av ljuset och att tiden inte existerar, avstånd är oviktigt och att allt är ett, ett är allt. 

När du för samman allt från dina chakran smälter färgerna ihop i en vacker stråle av ljus som flödar nedåt och uppåt igen. Kontakten är öppen klar och ren. Här är du hållen av både himmel och jord och din kropp är balanserad och renad. Ta dig en stund att skriva ner dina upplevelser och insikter och tacka dig själv och platsen för resan du så modigt och kärleksfullt gjort. 

Sahasrara betyder tusen kronblad, då detta chakra sägs vara formad som en lotusblomma med 1000 kronblad i 20 lager.

Mantrat är OUM, tonen är B. Sitt en stund, ljuda och känn vibrationerna i din kropp. Tillåt dig att känna tillhörighet, att du är hållen och trygg i din andliga utveckling.  Detta chakra kan blockeras av rädsla att förlora materiella ting och brist på tillit.

Affirmationer: jag är en del av alltet. Jag är omhändertagen och trygg i min andliga utveckling.  Jag vet. Jag är.