CHAKRATRÄDGÅRDEN

Om trädgården

En dröm blir verklighet.

Så är det med trädgården, en idé formades under 2004 i Alnarp och som till 2014 låg och grodde i mitt hjärta och sinne tills vi landade i Kungsäter. En plats som ligger lika nära Göteborg, Halmstad och Borås och bara 30 min från Ullared. Här ”fick” jag en plats att börja förverkliga idén på. Genom kurser i eget företagande och grön affärsglädje fick jag informationen om Landsbygdsutvecklingsstöd från Jordbruksverket. 

EU logo jordbruksfonden

Ett EU stöd för företagande med inriktning turism på landsbygden. På denna ansökan la jag ett år och blev nästan utbränd på kuppen men den skickades in och godkändes. Det gjorde att jag vågade satsa på förverkligandet rent praktiskt och sen var det ”bara” att börja planera och arbeta. På den vägen är det. Med hjälp av familj, vänner och energier har platsen tagit form. Tack vare stödet från Landsbygdsprogrammet vågade vi satsa. Ur kärlek, kraft, mod och visdom har en vacker, vilsam, jordad och trygg plats vuxit fram.

Här i Sveriges första Chakraträdgård och bland ett fåtal runt om i världen harmoniserar kunskaper från feng shui, ayurveda, shamanism i en holistiskt anda tillsammans med platsens rådare, väsen och fysiska varelser. Här kan dörrar öppnas till en annan medvetenhet inom och utom dig själv.

 

English: ABOUT THE GARDEN. A dream comes true. So it is with the garden, an idea was formed in 2004 and which until 2014 in Alnarp, it lay and grew in my heart and mind. We landed in Kungsäter a place just as close to Gothenburg, Halmstad, Borås and only 30 minutes from Ullared. Here I ”got” a place to start realizing the idea. Through courses in self-employment and green business, I received the information about Rural Development Support from the County Administrative Board.

An EU support for entrepreneurship with a focus on rural tourism. On this application I put a year and was almost burned out on the coup but it was sent in and approved. It made me dare to invest in 

realization in a purely practical way and then it was ”just” to start planning and working. That’s the way it is. With the help of family, friends and energies, the place has taken shape. Out of love, power, courage and wisdom, a beautiful, restful, grounding and safe place has emerged.

Here in Swedens first Chakragarden and among a few around the world harmonizes the knowledge from feng shui, ayurveda, shamanism  in a holistic spirit together with the entities of the place and physical beings. Here, doors can be opened to another consciousness within and outside yourself.

Välkommen till Chakraträdgården!